I går smalt altså bomben som ingen egentlig hadde trodd at skulle smelle: USAs president, Donald Trump, akter å trekke landet ut av Paris-avtalen, og dette er uten tvil et skudd for baugen når det kommer til miljøet på planeten.

Parisavtalen Trump USA

Parisavtalen er en saga blott… for USA…

Man kan saktens lure på hva som går av mannen og under valgkampen fremsto han som mer eller mindre uberegnelig. Da han holdt innsettelsestalen fremsto han som litt mer statsmann-aktig og mange hadde et håp om at han som en av verdens mektigste menn ville moderere seg da han gikk over i presidentjobben. Om noe, så har han vel kanskje bare blitt verre, og på Twitter turer han frem som en uberegnelig tenåring med en språkbruk som kan minne om et ulærd menneske – og det kan det jo for så vidt godt hende at han er.

Men tilbake til miljøet? Hva vil denne handlingen bety? Den kan bety flere ting, men uten at jeg vil si noe for sikkert om det så kan det hende at han nettopp har gjort en stor feil – ikke med tanke på miljøet men med tanke på USAs posisjon i verden fremover. Man forventer at et vestlig land som dette, med den historien det har, de tradisjonene det har, skal være i front også når det kommer til miljømessige spørsmål og ikke bare i krig.

Mennesker tenker mer og mer miljø

Det er et begrep som kalles å være bakstreversk, og det innebærer at man ikke er så opptatt av fremskritt og endringer i tiden – og det kan vi vel trygt si at Trump er i dette tilfellet. Uttrykk som ‘total HOAX’ om global oppvarming har blitt brukt flittig av presidenten på Twitter tidligere, og det sier bare litt om hvordan han er. Som en fremstående person, som han har vært i lange tider, uttaler man seg ikke på denne måten. Det fremstår fordummende.

Det som er litt interessant da er at det har vært så mye snakk om miljø og globale endringer at hvermansen faktisk har begynt å tenke mer på miljøet. Er det ikke slik at folk i Norge og andre land tar opp lån og investerer i el-biler? Er det ikke slik at hvalen som ble funnet strandet og full av plastavfall innvendig har gjort inntrykk på oss, og at vi nå tenker oss litt mer om før vi slenger søppel fra oss i naturen? Er det ikke slik at vi generelt sett tenker litt mer på dette med hvordan kloden vår skal overleve i fremtiden?

Jo, det er unektelig slik, og det kommer bare til å bli mer og mer av slik tenkning fremover og akkurat denne tankegangen har USAs myndigheter nå meldt seg ut fra, ettersom de mener det er en urettferdig avtale for dem.

Urettferdig avtale?

Nå skal det riktignok sies at Kina skal få lov til å fortsette med sine utslipp frem til 2030 eller noe slikt og at det av den grunn godt kan oppfattes som urettferdig – det har man jo full forståelse for. Men at Kina har fått lov til det kan jeg tenke meg kan være en slags ‘belønning’ for at de i det hele tatt har skrevet under avtalen, for det er jo ingen tvil om at de har vært tilbakeholdne på dette feltet. Så; Trump angir altså at avtalen er uholdbar pr. i dag ettersom kineserne har et forretningsmessig overtak på USA. Vel og bra.

Urettferdig Parisavtalen Trump USA

President Trump mener Parisavtalen er ‘urettferdig’ overfor USA… det er vel strengt tatt ikke dét det handler om.

Og: hva om Trump faktisk har rett og at de menneskeskapte klimaendringene ikke stemmer og at det faktisk er en bløff?

Da stiller jeg det spørsmålet: Spiller det noen rolle? Vil det uansett ikke gagne oss å tenke litt mer grønt? Vil det ikke være greit å forurense mindre? Vil det ikke være bra å forsøple naturen i langt mindre grad? Vil ikke alt dette være positivt uansett om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke, eller om Kina har en fordel eller ikke.

USA som nasjon har jo en mulighet til å endre alt! De har jo uendelige sjanser til å sette dagsorden og rett og slett bare bestemme at ‘hey, vi ønsker en grønnere verden!’. Bevisst satsing på dette kan skape nye arbeidsplasser innenfor nye næringer, og dette må jo være fremtiden! Vi kan ikke være avhengig av kull for bestandig, kan vi vel?

Det er ikke godt å si hva man tenker men nytenkning og fremskritt krever ‘baller’, og akkurat dét kan ikke Trump sies å ha i dette tilfellet. Det er å gå baklengs inn i fremtiden, og det vil de kunne komme til å betale dyrt for når de ligger i bakleksa når det gjelder miljø. I stedet for å være de som kommer med løsningene må de nå kanskje søke løsninger hos andre i fremtiden.

Kina overtar?

Ikke overraskende har Kina stukket nesen sin frem og kan nå plutselig komme til å ta en ledende rolle i klimaspørsmålet i kraft av å være verdens største land. Dette er en gyllen mulighet for verdens mest folkerike nasjon til å bli klassens ‘good guy’ og ikke tro at de ikke har tenkt å benytte seg av den muligheten. Og vet du hva? Det er kanonbra! Kina jobber kontinuerlig for å forbedre sitt rykte rundt om i hele verden, og dette vil være ett av de viktigste skrittene i så måte. Landet satser stort på elektriske biler, og i et så folkerikt land vil dette virkelig kunne gi en effekt!

Møter motstand hjemme

At Trump-administrasjonen sier nei til Paris-avtalen er ikke synonymt med at de har støtte i sitt eget hjemland, for det har de virkelig ikke. Jo, i enkelte av Trumps velgerkretser har de nok det, men langt i fra alle. Noe som er påtakelig er å se den store debatten dette har skapt i USA, og blant annet har Trump et uoffisielt råd av ledere i store bedrifter som han lytter til i politiske og økonomiske spørsmål. En av disse er Elon Musk, eieren av Tesla, og han advarte i forkant at om USA avsto fra Paris-avtalen så ville han trekke seg fra rådet – og så han gjorde.

Musk har fått støtte fra flere andre i rådet, deriblant Robert Iger som er styreformann og administrerende direktør i Walt Disney – og også han valgte å trekke seg på grunn av Trump-administrasjonens avgjørelse.

Delstater ignorerer Trump

Det er ikke bare fremtredende businessmenn som tar avstand fra beslutningen og også hele delstater har gått offentlig ut og sagt at de kommer til å fortsette arbeidet fremover som om USA fortsatt var en del av Paris-avtalen. Vi snakker her ikke om hvilke som helst stater men om store stater som California, Washington og New York – alle med demokratiske guvernører. Disse tre har dannet en allianse som går under navnet ‘United States Climate Alliance’, og de akter altså å fortsette arbeidet.

Disse tre statene står for 10% av befolkningen i landet og 1/5 av USAs bruttonasjonalprodukt. Avisen Washington Post sier at det totalt er 30 stater som akter å fortsette arbeidet med å få ned utslippene sine, og i California sier man at de har fått en boost i økonomien etter at arbeidet begynte, og at Trump følgelig har feil angående at det vil bli lavere sysselsetting i landet som følge av Paris-avtalen.

Og et lite stikk til slutt…

Trump sa under talen i Rosehagen i går følgende:

– Jeg ble valgt av borgerne i Pittsburgh, ikke Paris. Jeg lovet å reforhandle alle avtaler som ikke tjener USAs interesser.’

Med dette sikter han til den viktige stålindustrien i byen Pittsburgh i Pennsylvania, som har blitt et symbol på den svært innbringende men også svært forurensende industrien – som pr. i dag er sterkt på tilbaketog. Men: Pittsburgh holder på med å omstille seg for fremtiden, og således er argumentet til Trump et bomskudd.

Borgermesteren i byen, Bill Peduto, kom med følgende stikk tilbake til sin president:

Det blir meget, meget interessant å følge med på hva som vil skje i fremtiden, og spesielt morsomt blir det å følge med på hvordan Trump vil reagere på delstatenes illojalitet til administrasjonens avgjørelse.

Historiske tider folkens, historiske tider!