Den sittende regjeringen ønsker å endre handlingsregelen, og det skal nå settes ned to utvalg bestående av eksperter som skal vurdere dette og en eventuell innføring av statsbudsjett som går over flere år.

Siv Jensen forteller at regjeringen vil la et ekspertutvalg vurdere hvilke retningslinjer som bør gjelde for bruken av norske oljepenger. Hun understreker at oljefondet har blitt enormt stort, og at vi faktisk vil bli meget sårbare hvis store svingninger skulle inntreffe i fondet. Hun forklarer også at vi kommer til å bli veldig utsatt hvis det skjer store endringer i den norske økonomien.

Videre sier hun at Frp har vært meget opptatt av at pengene i fondet skal brukes på den beste mulige måten, og i dét legger hun økte investeringer i forskning og utdanning, samt infrastruktur. I tillegg ønsker de å gi skattelettelser som vil fungere vekstfremmende.

Det er professor Øystein Thøgersen ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole som har fått i oppgave å lede dette utvalget og for kunne gi regjeringen fornuftige og kloke råd i løpet av det neste året.

Det andre utvalget som skal se på flerårige statsbudsjetter og virkningen av å innføre slike, skal også se på om det kan være mulig å i større grad gjøre et tydeligere skille mellom drift og investering. Utviklingen i norsk politikk ligger dermed an til å bli mer spennende enn vanlig.