120days.no er en nettsted som tar pulsen på samfunnet og det som skjer i det til enhver tid. Målet vårt er å bygge oss opp over tid, og dette skal vi gjøre gjennom å skrive både korte og medium lange innlegg med det mål for øyet at de skal være engasjerende og gi deg god lesning.

internettbruker kjeder seg

Det er ikke bestandig kvantitet som bør stå i sentrum for en artikkel: også formidlingskraften, det som står der og hvordan det presenteres er viktig, og vi vet nøyaktig hvor vanskelig det er å holde på en lesers oppmerksomhet over tid. Du vil derfor ikke finne lange avhandlinger her ettersom dette vil være bortkastet tid for oss spesielt, ettersom det er liten sannsynlighet for at du som leser faktisk vil orke å lese gjennom det.

Sånn; da har vi vært brutalt ærlige med både oss selv og deg, og da gjenstår det bare å ønske deg hjertelig velkommen til våre sider! Vi håper at du finner et eller annet her som du kan hygge deg med, og at vi kanskje klarer å vekke din interesse med noe av det vi formidler her.

Uansett setter vi knakende stor pris på at du faktisk kom innom 120days.no, og vi håper så definitivt ikke at det var den siste gangen vi så deg!

Vær snill mot deg selv og dine nærmeste (og alle andre forsåvidt) og ha tålmodighet med oss. Vi vil utvide sidene våre etterhvert!