Er det egentlig for lett å skaffe seg usikrede lån i Norge i dag? Meningene er etter all sannsynlighet delte om dette betente spørsmålet, men etter min mening er det akkurat så vanskelig eller lett som det skal være.

Nå er det slik at alle ting kan misbrukes hvis man virkelig ønsker det, og i praksis er det vel mulig å skaffe seg en hel haug med forbrukslån på en og samme gang hvis man søker samtidig. På denne måten kan man kanskje få innvilget flere lån på én gang, men om dette faktisk fungerer skal jeg ikke uttale meg om.

Forbrukslån finnes det over hele verden i dag og det er vel neppe noe verre i Norge enn hva det er i andre land – kanskje tvert i mot. Når man søker om et lån som dette foretar bankene en kredittsjekk hvor scoren din avgjør om du får et lån eller ikke samt hvor høy den eventuelle renten vil bli. Slik er det og ikke noe verre enn det. Det er klare kriterier fra hver bank for hvem som kan få lån, så det er ikke slik at en 18 åring som søker kan forvente seg å få et lån uansett, for det er slett ikke tilfellet i Norge i dag.

Søker står ansvarlig for lånet han eller hun eventuelt måtte motta, og så enkel er egentlig akkurat den saken. Det er ingen andre som står ansvarlig, selv om mange ønsker å ansvarliggjøre bankene – men i mitt hode blir dette helt feil tilnærming. Det er jo folket selv som er voksne som er ansvarlig for sin egen bruk av penger, så da må man heller få bevissthet inn i befolkningen fra ung alder. Undervisning i skolen er for eksempel en smart vei å gå etter min mening.

Så svaret mitt på mitt eget spørsmål i tittelen er derfor et soleklart ‘nei’!