På DinSide.no i dag kommer det frem at Elkjøp gir bort testtelefone mot at testerne legger igjen en produktomtale på nettsidene deres. Praksisen er i følge Forbrukerområdet tvilsom og kan anses som reklame.

Elkjøp gir altså bort forskjellige produkter gratis mot at de som mottar produktene legger igjen sin ærlige vurdering på nettsidene til selskapet. Eksemplet som har blitt dratt frem på DinSide.no handler om fire personer som via Elkjøps Facebook-gruppe fikk tilsend hver sin telefon som de skulle teste. De kunne beholde mobilene som takk for hjelpen, men altså mot at de la igjen en omtale av produktet på nettsidene.

Inne på selskapets nettsider inneholder produktene omtaler som er lagt igjen av kundene hvor både ulemper og fordeler kan legges inn, samt at man avgir en karakter og en anbefaling/fraråding. Det problematiske med dette, i følge Forbrukerområdet, er at enkelte av disse omtalene er skrevet på oppdrag fra Elkjøp selv og faktisk betalt for, og dermed ikke skrevet av faktiske kunder. Eksempelet som det vises til her skal heller ikke være unikt.

Fra Elkjøps side forklarer de praksisen med at de ønsker å skape trøkk på sidene sine, og at folk faktisk liker å lese vurderinger fra andre forbrukere. Prosjektet deres, som kalles ‘Tester’, går altså ut på å sende ut produkter ukentlig mot at mottakerne av produkter skriver omtaler. Selskapet sier videre at det kommer inn omtrent 6-700 omtaler ukentlig hvorav kun 0,6% stammer fra ‘Tester’-prosjektet deres. Totalt sett innebærer dette rundt regnet 4 omtaler pr. uke. I kontakten som Elkjøp har med kundene kommer det også frem at de ikke stiller noen form for krav til innholdet i omtalen, og at testerne skal vurdere produktet opp mot de kravene/behovene som de selv har.

Forbrukerombudet mener at disse omtalene, som er bestilt og betalt for, i praksis er reklame, og spesielt gjelder dette hvis omtalene er blandet inn sammen man andre omtaler som stammer fra faktiske kunder, hvis omtaler ikke er for reklame å regne.

Videre sier ombudet at reklame som ikke merkes som nettopp dette er problematisk og at dette kan føre til problemer i forhold til markedsføringsloven. I denne loven kommer det fram at skjult reklame ikke er tillatt, og det skal derfor ikke være noen tvil om en omtale er skrevet på oppdrag eller som en faktisk omtale av en tilfeldig kunde.

Fagdirektøren ser imidlertid for seg en enkel løsning på problematikken: nemlig at omtalen merkes som bestilt og at det opplyses om at testeren har fått et gratisprodukt for jobben. Dette vil klargjøre overfor leserne at dette er reklame.

Elkjøp sier at de skal se på praksisen og vurdere endringer.