De skyhøye boligprisene skaper mange problemer for dem som skal inn på boligmarkedet og spesielt vanskelig kan egenkapitalkravet på 15% være.

Det er altså bestemt fra politisk hold at vi nordmenn må stille med en egenkapital tilsvarende 15% av boligens kjøpesum når vi skal kjøpe bolig, og med høye boligpriser betyr det at også egenkapitalkravet blir høyt. Kjøper man en bolig til 1.000.000 kroner betyr det at egenkapitalkravet er på 150.000 kroner. Skal boligen kjøpes for 2 millioner kroner er krave 300.000 i egenkapital, og slik galopperer det avgårde. Dette fører til at mange har behov for ekstern hjelp, enten hos foreldre eller ved at de tar opp private lån, og mange har sågar gått til det skrittet at de har tatt opp lån uten sikkerhet for å klare dette kravet.

Dette har også vært oppe i mediene i løpet av det siste året og blant annet var det en ung mann som tok opp et forbrukslån for å kunne komme seg inn på markedet.

Disse lånene er praktiske på den måten at du kan brukes til hva som helst. At man bruker dem til egenkapital på boliglånet er naturligvis ikke det verste man kan bruke slike penger til, og man er naturligvis nødt til å være kreativ hvis forholdene krever det.

Lån som dette er ikke nødvendig noe som alle vil få innvilget, og praksisen har vært grundig innstrammet i løpet av de siste årene. Nå er det også snakk om at man skal få et gjeldsregister, men dette er en annen diskusjon som vi ikke skal ta opp her.

I mellomtiden vil det med stadig stigende boligpriser blir verre og verre for førstegangsetablerer å komme seg inn på markedet, med mindre man får hjelp fra egne foreldre. Dette er det ikke alle som har muligheten og i verste fall fører dette til sosiale skjevheter hvor kun de mest velbeslåtte har sjansen til å skaffe seg en bolig.