Finansminister Siv Jensen gjør en god jobb, i følge Gunnar Stavrum i Nettavisen, og påpeker at Siv Jensen bruker langt mindre oljepenger enn hun faktisk kunne gjort.

Det går mye i statsbudsjetter for 2015 om dagen, og det er mange positive ting å finne for norske forbrukere. Mange opposisjonspolitikere har anklaget Siv Jensen for å være uansvarlig, men dette beviser hun at hun langt i fra er: faktisk bruker hun 55 milliarder mindre i oljepenger enn hva hun faktisk har kunne gjort.

Det skal være budsjettert med rundt 164 milliarder oljekroner til neste år, noe som er 17 milliarder mer enn inneværende år – men altså 60 milliarder mindre enn hva som kunne vært brukt i henhold til handlingsregelen. En bruk som dette innebærer 3% mens handlingsregelen tilsier opptil 4%.

Skattelettene som har blitt gjort er også fullt akseptable i følge Stavrum og diss ekal være på omtrent 8,6 milliarder kroner. Han sier også at man i virkeligheten sparer langt mer enn hva men trenger å gjøre og at det derfor ikke er noen motsetning mellom det å gi skattelettelser og det å gi mer penger til spesielle formål.

At formueskatten senkes er både som lovet og forventet, samt at innslaget for toppskatten heves, og dette betyr at alle de som har middels til høy inntekt vil beholde mer av de siste kronene de tjener.

Alt i alt ser det ut til at det første budsjettet til de blåblå faller i god smak hos nordmenn flest, og det kan virke som at vi har fått en regjering som er både handlekraftig og som har klart å senke skatter og avgifter – uten at det går ut over oljeformuen vår.

At det har vært en moderat bruk av oljepengene mener økonomene er fornuftig ettersom en for stor innfasing av disse pengene i økonomien ville være uheldig. Vi venter derfor med stor spenning på hvordan den politiske retningen vil ta Norge de neste årene – én ting er i alle fall sikkert: vi har fått en handlekraftig regjering som gjør tydelige valg.